{{ entry.title }}

Ameenfahmy Lax GR2 DKTM4 unsplash
overview

Acoustic shock

Bij een blootstelling aan een zeer hevig lawaai, kan een activatie optreden van de gehoorbanen en andere centra in de hersenen.

Een acoustic shock is een schokgolf die door de centrale gehoorbanen heen gaat, bij blootstelling aan een zeer hevig geluid. 
 

De klachten komen dikwijls enkele dagen later op, en versterken nadien geleidelijk: een hevige druk in de oren, hoofdpijn, hyperacusis, tinnitus, maar ook concentratiestoornissen, lusteloosheid, soms brain fog, … wat soms evolueert naar angstaanvallen of depressie. 

Deze aandoening kan ook na chronische blootstelling optreden. Dan gaat het om een aanhoudende luisterinspanning gecombineerd met stress, met ontvlammen van de klachten na een relatief kleine trigger.

De chronische vorm komt voor bij mensen die over een lange periode een aanhoudende luisterinspanning moeten leveren: tolken, mensen die werken in een call-center, mensen die werken met headsets of aanhoudend online vergaderingen doen,...

Na blootstelling aan een zeer hevig geluid of bij aanhoudende luisterinspanning