{{ entry.title }}

Ameenfahmy Lax GR2 DKTM4 unsplash
overview

Derde venster

Het binnenoor wordt akoestisch heel goed geïsoleerd, doordat het is omgeven door een heel compact, stevig en dik bot.  

Bij sommige mensen is deze akoestische isolatie op bepaalde plaatsen onderbroken. Zo'n onderbreking wordt een “derde venster” genoemd. Het meest voorkomende derde venster is de 'dehiscentie van het superieur semicirculair kanaal'. 

Een derde venster is meestal reeds vele jaren aanwezig zonder dat men dit weet. Pas wanneer een bijkomende overbelasting van het luistersysteem optreedt, komen er zeer storende klachten op. 
 

De combinatie van een derde venster en een overbelasting van het luistersysteem - zelfs een lichte overbelasting, die bij anderen geen klachten zou veroorzaken - geeft aanleiding tot de typische klachten van autofonie, vertigo (vb vertigo opgewekt door geluiden), onevenwicht, druk in het oor,… 

Zoals steeds is het van belang alle factoren in kaart te brengen, en dan te behandelen wat makkelijkst kan behandeld worden. 

Meestal verzachten de klachten wanneer men de overbelasting van het luistersysteem behandelt.

 Heelkundig sluiten van het derde venster zorgt voor een veel grondiger oplossing maar houdt een klein risico op gehoorverlies in, en wordt daarom enkel aangeraden indien de klachten zeer storend zijn en blijven aanslepen ondanks behandelen van het luistersysteem. 

Onderbroken geluidsisolatie