{{ entry.title }}

Shutterstock 1146573557
overview

Cochleair implant

Een implanteerbaar hoorapparaat.

Wanneer het gehoor op een bepaald moment zo erg achteruit gaat, dat een hoorapparaat onvoldoende resultaat geeft, kan een cochleair implantaat een enorme verbetering van levenskwaliteit geven. 

Patiënten dienen op een andere manier te leren horen: dit proces neemt verschillende maanden in beslag. Maar dan zijn de resultaten ook wel erg goed. $

In rustige omstandigheden hoort en verstaat men veel beter. De resultaten zijn veel minder goed wanneer er veel achtergrondlawaai is, of bij luisteren naar muziek. 

Een middenoorimplant/beenverankerd hoorapparaat kan nuttig zijn bij bepaalde soorten gehoorverlies.  

Cochleair implantaat