{{ seomatic.helper.extractTextFromField(entry.title) }}

Shutterstock 1146573557
overzicht

Reconstructie van de gehoorbeenketen

Herstellen van het contact tussen de beentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel).  

Kan via een insnede achter de oorschelp of via de gehoorgang, zonder uitwendige incisie.

De keten van gehoorbeentjes wordt hersteld ofwel door een kleine prothese tussen 2 beentjes aan te brengen, of door een onderbreking met cement te herstellen. Het is een kortdurende ingreep, die achteraf weinig klachten geeft. 

De kans op succes hangt erg af van de toestand van de resterende gehoorbeentjes. Op basis van gehoortest en CT scan kunnen we dit meestal wel vrij goed inschatten. We bespreken dit op de consultatie.

 

 

Contact herstellen