{{ seomatic.helper.extractTextFromField(entry.title) }}

Shutterstock 1146573557
overzicht

Het trommelvlies

'Tympanic Tuning’ is een behandeling die in de Luisterkliniek werd ontwikkeld.

Tympanic tuning

Bij Tympanic Patching wordt een klein klevertje aangebracht op een specifieke plaats op het trommelvlies. 

Hierdoor zal de spanning van het trommelvlies op deze specifieke locatie worden verhoogd. Omdat elke locatie op het trommelvlies best trilt bij een specifieke geluidsfrequentie, worden specifieke frequenties gedempt of versterkt, naargelang de plaats van de patch. 

Resonanties in het oor zoals autofonie, horen van bloedstroom of hartkloppingen, klikken in het oor, derde venster symptomen,...  kunnen hierdoor worden gedempt. 

Wanneer wij het trommelvlies correct 'tunen', moet de trommelvlies-spanner of Musculus Tensor tympani hiervoor minder moeite doen. Het spiertje ontspant, en over verloop van enkele weken verminderen ook de klachten die te wijten zijn aan verhoogde spanning van dit spiertje. Het gaat over de klachten van het Tensor Tympani Syndroom (druk in het oor, onevenwicht of vertigo in het kader van PPPD, spanningshoofdpijn, sommige vormen van hyperacusis, ...)

Voor het stellen van een diagnose,  en het oppuntstellen van een specifieke behandeling, is deze eenvoudige handeling van groot belang. Ze geeft veel inzicht in de manier waarop het systeem functioneert bij een specifieke patiënt.


De patches verdwijnen spontaan na 6 weken, en dikwijls komen de klachten dan terug. Daarom wordt ‘Tympanic Tuning’ bijna steeds met andere behandelingen gecombineerd, met de bedoeling de klachten langdurig of definitief te verminderen. 

In sommige gevallen echter verdwijnen de klachten na een drie- of viermaal tunen, zonder bijkomende behandeling.

Bekijk hier een video van Tympanic patching.