Audioloog Anja Taevernier

overzicht
Anja

Anja Taevernier,
Audioloog

Anja studeerde in 2021 af als Master of Science in de Audiologische wetenschappen met grootste onderscheiding, met als thesis: ‘auditief, cognitief en psychosociaal functioneren bij personen met chronische tinnitus en/of chronische pijn'. 

Tussen 2021 en 2023 deed zij wetenschappelijk en klinisch onderzoek i.v.m. het ontwikkelen van een meetmethode om de luisterfunctie te analyseren. Daardoor kreeg zij een grote ervaring in het onderzoeken en behandelen van problemen van tensor tympani en verwante aandoeningen.