{{ seomatic.helper.extractTextFromField(entry.title) }}

Shutterstock 1146573557
overzicht

Heelkundig sluiten van een derde venster

Een derde venster, zoals een dehiscentie van het superieur semicirculair kanaal, kan worden gesloten. 

Deze ingreep geeft erg goede resultaten, maar houdt een risico in van 5 à 10% op gehoorverlies. 

Deze ingreep wordt daarom enkel uitgevoerd wanneer zeer storende klachten te weinig reageren op andere behandelingen zoals Tympanic Tuning

Een alternatieve heelkundige behandeling is het verstevigen van het ronde venster met vet.

Het sluiten van een derde venster