{{ category.title }}

Shutterstock 1146573557

Behandelingen
van het gehoor en luistersysteem

Behandelingen van luisterproblemen

 • 'Tympanic Tuning’ is een behandeling die in de Luisterkliniek werd ontwikkeld.

  plus d'info
 • Toediening van cortisone kan nuttig zijn bij Meniere (hydrops) en plotse doofheid

  plus d'info
 • Kauwspieren en nekspieren zijn belangrijk bij luisteren. Bij problemen van het luistersysteem zijn deze spieren dan ook meestal betrokken. 

  plus d'info
 • Luisteren en alertheid zijn van nature uit zeer nauw met elkaar verbonden. Bij problemen met het luistersysteem is er dan ook dikwijls een verhoogde alertheid 

  plus d'info
 • Bij een aantal patienten is de tinnitus niet meer perifeer, maar centraal geworden.

  plus d'info

Behandelingstrajecten

Voor klachten als tinnitus, pulsatiele tinnitus, hyperacusis is meestal een eenvoudige consultatie niet voldoende. Een multidisciplinaire aanpak is nodig, in de vorm van een traject

 • Bij de eerste consultatie, voor de start van een traject, vormen we een voorlopige werkhypothese. 

  plus d'info

Ingrepen

Praktisch:
De ingreep gaat door in het AZ Maria Middelares in Gent. Wij opereren meestal op maandag. Ooringrepen gaan in de regel door in dagopname; indien u ’s avonds geopereerd wordt, of bij bepaalde aandoeningen, kan u een nacht in het ziekenhuis overnachten. 
 

Postoperatieve zorgen: 
Het verband wordt 3 dagen na de ingreep verwijderd. Er is meestal weinig pijn, wel een ongemak omdat het oor verstopt aanvoelt. Best geen zware inspanningen doen de eerste dagen. U mag wel degelijk slapen op dat oor, ook wanneer het verband er nog aan is.  
 

Arbeidsongeschiktheid: is een week voor bureauwerk, 2 weken voor handenarbeid. We vragen u om 3 weken niet te sporten, en een maand niet te zwemmen. Genezing wordt meestal bekomen na 4 weken. 
 

Ongemakken van ooringrepen: 
De oorschelp kan een hele tijd ongevoelig zijn. Soms is de smaak na de ingreep anders of minder goed. Bij jonge mensen is dit quasi steeds een tijdelijk ongemak; bij oudere mensen kan dit soms blijvend zijn. 
 

Risico’s van ooringrepen: 
Er zijn 4 ernstige risico’s bij een ooringreep: gehoorverlies, tinnitus, evenwichtsstoornissen en problemen met de aangezichtszenuw (facialis). Gelukkig zijn deze complicaties zeer uitzonderlijk. Daarnaast kunnen er risico’s zijn, specifiek voor uw aandoening of de ingreep die bij u gedaan zal worden. Dit bespreken we met u op de raadpleging.

 • Heelkundige behandeling van het trommelvlies, zoals sluiten van een perforatie of verstevigen van een te dun of inzakkend trommelvlies.  

  plus d'info
 • Herstellen van het contact tussen de beentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel).  

  plus d'info
 • Vervangen van de verkalkte stijgbeugel door een prothese bij otosclerose.

  plus d'info
 • Een implanteerbaar hoorapparaat.

  plus d'info
 • Een derde venster, zoals een dehiscentie van het superieur semicirculair kanaal, kan worden gesloten. 

  plus d'info
 • Ingrepen  t.h.v. buis van Eustachius worden uitgevoerd bij een tuba aperta.  

  plus d'info
 • het doorsnijden van de pees van de musculus tensor tympani

  plus d'info
Bimodale stimulatie Lenire Neuromod 1

Onze oren zijn onze radars.