{{ entry.title }}

Pawel czerwinski eyb M9n4yrp E unsplash
vue d'ensemble

Luistersysteem

De onderzoeken van het gehoor zijn voor het luistersysteem ook van belang.  

Onderzoeken die specifiek het functioneren van het luistersysteem meten, bestaan (nog) niet. 

Daarom werken we met onrechtstreekse methoden. Vragenlijsten die peilen naar alertheid en concentratie, naar luisterinspanning, naar de klachten geven een richting aan. Nadien analyseren we het resultaat van diagnostische proefbehandelingen zoals Tympanic tuning, een korte medicamenteuze kuur. En bij een proefsessie electrostimulatie worden de correcte stimulatieparameters opgezocht.
 

Twee veelbelovende meetmethoden voor de functie van middenoorspieren en het luistersysteem zijn in ontwikkeling: een ‘drukmeting’ die in aan de universiteit van Aix-Marseille wordt ontwikkeld, en een ‘luistertest’ die door de Luisterkliniek wordt ontwikkeld. 
 

Soms is het nuttig om extra onderzoeken te doen: bloedafname, beeldvorming zoals CT of  NMR, qEEG, of een verwijzing voor verdere uitwerking door de fysiotherapeut, psycholoog of pijnkliniek.